Ứng dụng
NHỰA GIẢ GỖ ECOLO-GI

 

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Nhựa giả gỗ Ecolo-gi dùng để nâng đỡ các khối bê tông, làm chân đế cố định các
giàn giáo trong các công trình xây dựng, làm tà vẹt đường sắt,…