Liên hệ với chúng tôi!

Công ty TNHH Greenpacks Việt nam
Người đại diện: KASAO IKUHIRO
Địa chỉ: Tòa nhà Viễn Đông, Tầng 4, số 14 đường Phan Tôn, phường Đao Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.