Liên hệ với chúng tôi!

Công ty TNHH Greenpacks Việt nam
Người đại diện: KASAO IKUHRO
Địa chỉ: Tòa nhà 168, tầng 7, số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.