Nghiên cứu thị trường

Quan hệ ngoại giao Việt – Nhật vừa tròn 45 năm và được xem là giai đoạn “tốt đẹp nhất” trong thời kì hội nhập nên việc các doanh nghiệp Nhật Bản – Việt Nam muốn đầu tư – khai thác – mở rộng thị trường là một điều tất yếu góp phần tăng cường gắn kết, hợp tác và bổ trợ lẫn nhau giữa hai nên kinh tế. Nhằm tạo nên bước đệm cho các doanh nghiệp tiến vào thị trường mới, VGP đã và đang cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường với các thông tin được cập nhật mới nhất, bổ ích nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.