Dễ dàng lắp ráp, thích hợp sử dụng cho một bộ dây dẫn hoặc nhiều bộ dây dẫn bằng 5 loại kích thước 70, 80, 100, 120, 140